04/04/2017

4 động tác với ghế giúp bụng phẳng lì sau một tháng

Động tác 1

Ngồi nghiêng trên ghế, hai tay chống về phía sau làm điểm tựa. Nâng chân lên cao, duỗi thẳng về phía trước đồng thời ngả người về phía sau. Rút rồi về phía ngực đồng thời thu người lại. Lặp lại 15 lần x 3 hiệp.

Động tác 2

Ngồi nghiêng trên ghế, hai tay chống về phía sau làm điểm tựa. Duỗi thẳng chân, dùng cơ bụng và đùi nâng chân lên cao. Lặp lại 15 lần x 3 hiệp.

Động tác 3

Ngồi nghiêng trên ghế, hai tay chống về phía sau làm điểm tựa. Rút gối lên cao rồi từ từ đạp thẳng chân, hạ hơi thấp xuống rồi tiếp tục thu gối lên. Lặp lại 15 lần x 3 hiệp.

Động tác 4

Ngồi nghiêng trên ghế, hai tay chống về phía sau làm điểm tựa. Thực hiện động tác đạp xe. Lặp lại 15 lần x 3 hiệp.