23/10/2016

7 bài tập về bụng cùng tạ ấm dành cho người bắt đầu tập

1. nâng tạ vòng quanh


2. nâng tạ vuông góc3. Squat trước4. cắt kéo5. Kettlebell Halo