30/06/2016

Bạn muốn trông thật ấn tượng trong bộ váy phù dâu

1. Nếu bạn mặc bộ Váy quây:2. Nếu bạn mặc bộ Váy xuông xẻ đùi

gallery-1433881762-sleeveless-slit.gif


3. Nếu bạn mặc bộ Váy quây dài

gallery-1433881836-long-strapless.gif

4. Nếu bạn mặc bộ Váy lệch vai

gallery-1433882009-one-shoulder.gif


5. Nếu bạn mặc bộ Váy hở lưng

gallery-1433882124-backless.gif

6. Nếu bạn mặc bộ Váy ôm sát nâng mông

gallery-1433882306-butt-hugging.gif

7. Nếu bạn mặc bộ Váy sẻ cổ sâu đến rốn và không mặc áo lót


gallery-1433964480-deep-plunge.gif

8. Nếu bạn mặc bộ Váy cut-out


gallery-1433964559-cut-out.gif


9. Nếu bạn mặc bộ Váy cổ sâu


gallery-1433964643-plunge-neck.gif

10. Nếu bạn mặc bộ Váy cổ yếm

gallery-1433964794-halter-neck.gif