19/10/2016

Giảm mỡ đùi trong với bài tập 5 phút

Squat và nhảy chéo chânChân mở rộng hơn vai, ngón chân hướng ra ngoài. Thực hiện động tác Squat sau đó đồng thời bật nhảy 2 chân, 2 chân vắt chéo. Thực hiện 30 giây

Chùng chân bênThực hiện 30 giây

Nhảy đan chânThực hiện 30 giây