Circle

Circle - bộ môn luyện tập cho cả cơ và cardio

Bạn sẽ tập thành từng đôi, mỗi đôi sẽ có những động tác khác nhau, và sẽ luân chuyển từng đôi trong vòng tròn luyện tập

Bộ môn này giúp bạn không bị nhàm chán cũng như thay đổi động tác liên tục, mỗi động tác sẽ tập trong 60 giây và nghỉ 15 giây để sang động tác khác