GENTLE YOGA

Gentle Yoga có tác động sâu sắc đến hệ cơ và xương. Đây là lớp học rất hữu ích cho những người mới bắt đầu học và làm quen với Yoga, người cao niên, phụ nữ có thai, những người đang phục hồi sau chấn thương, những người đang ở trong tình trạng thể chất yếu, hoặc ngay cả những người chỉ đơn giản là tìm kiếm một tập luyện thoải mái hơn.


Điều này thực tế cũng có thể mang lại lợi ích cho những người đã khá phù hợp nhưng thiếu sự linh hoạt tổng thể để có thể làm một số yoga mạnh hơn đặt ra.