pranayama yoga

Trong Yoga, Pranayama được hiểu là kỹ thuật kiểm soát hơi thở, tuy nhiên cách hiểu này chưa diễn đạt hết được ý nghĩa nguyên gốc của từ Pranayama

PRANAYAMA MANG LẠI ĐIỀU GÌ? 

Pranayama gồm những kỹ thuật, bài tập thiết lập cho mọi người một thói quen thở đúng – thở chậm và sâu. Mặc dù quá trình thở chủ yếu là sử dụng vô thức, nhưng nếu chúng ta tạo lập thói quen kiểm soát hơi thở, thì sẽ xây dựng được cầu nối giữa vùng vô thức và ý thức trong tâm trí chúng ta.

Tập luyện Pranayama khiến cho năng lượng bị mắc kẹt được giải phóng, và thay vì đốt cháy nó cho sự hoảng loạn hay những trạng thái tinh thần vô bổ, thì giờ đây chúng ta có thể dùng nó cho những hoạt động sáng tạo đem lại niềm vui.

Bên cạnh lợi ích về sức khỏe và tinh thần việc thở đúng còn ảnh hưởng lên tuổi thọ. Các Yogi cổ xưa đã quan sát và nhận ra một điều quan trọng rằng: các loài động vật có nhịp thở chậm như trăn khổng lồ, voi, rùa… có tuổi thọ rất lớn, trong khi các loài có nhịp thở nhanh như chim, chó, thỏ… thì tuổi thọ chỉ ngắn ngủi vài năm.

Pranayama cũng là một phương tiện cho những người tìm kiếm sự tĩnh tâm, cố gắng giải phóng bản ngã và hòa nhập với tự nhiên, nỗ lực không ngừng để vươn tới sự hoàn hảo bằng cách nắm giữ nguồn năng lượng vũ trụ.