SUNRISE YOGA

Mặt trời là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng cho cuộc sống. Đây là nhóm năng động của Asana (các tư thế), do được thêm vào sau, Sun series không được coi như là một phần của các tư thế thực hành Hatha Yoga truyền thống


Tuy nhiên, đây là bài tập mang lại hiệu quả nới lỏng, kéo dài, xoa bóp và mạnh khoẻ hơn tất cả các khớp, cơ bắp và các cơ quan nội tạng của cơ thể.


Sunrise yoga bắt đầu với tư thế ngồi thiền ngắn, Pranayama, và giãn cơ, sau đó luyện tập tư thế đặc biệt. Lớp học tiếp tục với một chuỗi động tác nhẹ nhàng như “dòng chảy”, tựa như lời chào mặt trời hoặc mặt trăng,…