19/06/2016

Ưu đãi cho khách hàng Lotte

(1) Chiết khấu 20% khi mua thẻ tập cho tất cả khách hàng sở hữu thẻ hội viên MVG; VIP của Lotte Department Store

(2) Chiết khấu 15% khi mua thẻ tập cho tất cả khách hàng sở hữu thẻ hội viên Member của Lotte Department Store